Engineered For Your Success
菌體微生物

生物醫藥—菌體微生物

菌體在發酵培養達標后,經麥煌離技高速離心濃縮或收集菌體,視菌體對溫度的耐受度而決定后續工藝,其分別為噴霧干燥法或采用冷凍干燥法,得到干的菌粉,最關鍵工藝控制點在確保菌體持久活性.而采用麥煌離技的低溫高速分離機濃縮菌體是為最優選擇.

■ 乳酸菌             ■ 地衣芽孢桿菌        ■ 明串珠             ■ 枯草芽孢桿菌

■ 雙歧桿菌等         ■ 大腸桿菌            ■ 鏈球菌             ■  放線菌

?
伯乐彩票-安全购彩